Fizikalna terapija

– Fizikalni tretman ( masaža, ultrazvuk, struja prema tipu bolnog stanja, vježbe)
– Vježbe disanja
– Progresivna mišićna relaksacija
– Autogeni trening
– Limfna drenaža
– Tretmani poslije operacije Ca dojke (tretman limfedema ruke), limfna drenaža + vježbe
– Kinesio taping
– Postoperativna njega ožiljaka